banner_b.jpgสมาชิกHome เป้าประสงค์, กลยุทธ์


เป้าประสงค์, กลยุทธ์

AddThis Social Bookmark Button

เป้าประสงค์

1.ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ

2.ผู้เรียนมีทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬา

3.นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิต

4.ครูและบุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ

 

 

 

 

กลยุทธ์

1.จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล

2.จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านกีฬา

4.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

5.พัฒนาครู บุคลากรและผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าความเป็นไทย ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6.สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

7.พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

8.ปรับแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:08 น.)

 
ผู้บริหาร

สิรวุฒิ  ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้12
mod_vvisit_counterเมื่อวาน315
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1161
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2677
mod_vvisit_counterเดือนนี้8007
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20140
mod_vvisit_counterทั้งหมด1687079
เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ