สมาชิกHome รายงานประจำปี(SAR) รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี 2555


รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี 2555

Popular
AddThis Social Bookmark Button

เอกสารรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ฉบับนี้ โรงเรียนได้จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๕ (๗) ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและได้นำเสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

รงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไปและเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้ศึกษา ผู้สนใจ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

อ่านรายละเอียดรายงานประจำปีการศึกษา 2555

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 5


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ผู้บริหาร

สิรวุฒิ  ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้438
mod_vvisit_counterเมื่อวาน286
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2441
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2488
mod_vvisit_counterเดือนนี้6789
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20140
mod_vvisit_counterทั้งหมด1685861
เรามี 100 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ