เว็บไซท์ครู

ผู้บริหาร

สิรวุฒิ ยุนุ้ย

วิทยาศาสตร์

นงนาถ มัจฉา

สายัณห์ เอี่ยวเล็ก

กาญจน์จุรี หมีดหรน

ตอเหลบ ปอหรา

ปิยตา คูหามุข

นงนาถ มัจฉา

คณิตศาสตร์

ชลิตา นวลออง

ฮัจยะ มาลินี

อังคนา ศุภพงศกร

ปิยนุช หลีเยาว์

ภาษาไทย

จารุวดี ศรีลีกะ

นัฏติยา เนียมไหม

สุนีรัตน์ สุวรรขำ

ซารีนา หมีนแดง

สุจินันท์ มุกดา

ภาษาต่างประเทศ

โรสดียาน่า มีรน

เหรียม อะหมาด

จรัญญา รักรณรงค์

ฮิดดะยะ สอีด

ฝารีด๊ะ ดำพิลา

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

จุฑารัตน์ คงพูน

ศิลปะ

สิทธิเดช ศรีนวล

วิยดา รักษ์พงศ์

สุขศึกษาและพลศึกษา

พรทิพย์ เอี่ยวเล็ก

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปราโมทย์ มุกดา

อรพรรณ ชำนาญ

วนัสนันทน์ แก้ววงศ์ศรี

อนันต์ มณีวิทย์

สมาชิกHome รายงานประจำปี(SAR) รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี 2554

Notice: Undefined variable: params in /home/tpschool/public_html/main/plugins/content/isarticlenew.php on line 31

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี 2554

Popular
AddThis Social Bookmark Button

หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยการดำเนินงาน ๘ องค์ประกอบ ซึ่งองค์ประกอบที่ ๗ กำหนดให้จัดทำรายงานประจำปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นทุกสิ้นปีการศึกษาสถานศึกษาต้องจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน

เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เป็นกระบวนการที่สนองตอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้างต้น โรงเรียนจึงจัดทำรายงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ขึ้น? โดยนำเสนอภารกิจการดำเนินงานและผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษา ที่สะท้อนผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการประเมิน สังเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ? ตลอดจนประมวลและสรุปผลร่วมกัน

โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับนี้? จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้ศึกษา ผู้สนใจ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

?

อ่านรายละเอียดรายงานประจำปีการศึกษา 2554

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 5

ส่วนที่ 6

ส่วนที่ 7

?

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 11:22 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ผู้บริหาร

สิรวุฒิ? ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้33
mod_vvisit_counterเมื่อวาน658
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้691
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3561
mod_vvisit_counterเดือนนี้14604
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21331
mod_vvisit_counterทั้งหมด1912603
เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ