สมาชิกHome ข่าว-ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ตาราง ปปช.01 ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย


ตาราง ปปช.01 ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย

AddThis Social Bookmark Button

ตาราง ปปช.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่ / 49 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ต าบล แป-ระ อ าเภอ ท่าแพ จังหวัดสตูล
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 618,500.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
3.1 ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง
3.2 ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
3.3 ส่วนที่ 3 ค่าทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกของดิน
4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 645,114.00 (หกแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร 6
5.2 แบบ ปร 5
5.3 แบบ ปร 4
6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
6.1 นายสายัณห์ เอี่ยวเล็ก
6.2 นายอัชอรี สุขสง่า
6.3 นายปรีชา บัวดำ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2016 เวลา 15:26 น.)

 
ผู้บริหาร

สิรวุฒิ  ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้401
mod_vvisit_counterเมื่อวาน286
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2404
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2488
mod_vvisit_counterเดือนนี้6752
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20140
mod_vvisit_counterทั้งหมด1685824
เรามี 67 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ