เว็บไซท์ครู

ผู้บริหาร

สิรวุฒิ ยุนุ้ย

วิทยาศาสตร์

นงนาถ มัจฉา

สายัณห์ เอี่ยวเล็ก

กาญจน์จุรี หมีดหรน

ตอเหลบ ปอหรา

ปิยตา คูหามุข

นงนาถ มัจฉา

คณิตศาสตร์

ชลิตา นวลออง

ฮัจยะ มาลินี

อังคนา ศุภพงศกร

ปิยนุช หลีเยาว์

ภาษาไทย

จารุวดี ศรีลีกะ

นัฏติยา เนียมไหม

สุนีรัตน์ สุวรรขำ

ซารีนา หมีนแดง

สุจินันท์ มุกดา

ภาษาต่างประเทศ

โรสดียาน่า มีรน

เหรียม อะหมาด

จรัญญา รักรณรงค์

ฮิดดะยะ สอีด

ฝารีด๊ะ ดำพิลา

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

จุฑารัตน์ คงพูน

ศิลปะ

สิทธิเดช ศรีนวล

วิยดา รักษ์พงศ์

สุขศึกษาและพลศึกษา

พรทิพย์ เอี่ยวเล็ก

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปราโมทย์ มุกดา

อรพรรณ ชำนาญ

วนัสนันทน์ แก้ววงศ์ศรี

อนันต์ มณีวิทย์

สมาชิกHome ข่าว-ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ตาราง ปปช.01 ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย

Notice: Undefined variable: params in /home/tpschool/public_html/main/plugins/content/isarticlenew.php on line 31

ตาราง ปปช.01 ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย

AddThis Social Bookmark Button

ตาราง ปปช.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่ / 49 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ต าบล แป-ระ อ าเภอ ท่าแพ จังหวัดสตูล
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 618,500.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
3.1 ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง
3.2 ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
3.3 ส่วนที่ 3 ค่าทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกของดิน
4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 645,114.00 (หกแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร 6
5.2 แบบ ปร 5
5.3 แบบ ปร 4
6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
6.1 นายสายัณห์ เอี่ยวเล็ก
6.2 นายอัชอรี สุขสง่า
6.3 นายปรีชา บัวดำ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2016 เวลา 15:26 น.)

 
ผู้บริหาร

สิรวุฒิ? ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้257
mod_vvisit_counterเมื่อวาน783
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3804
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6013
mod_vvisit_counterเดือนนี้10292
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21243
mod_vvisit_counterทั้งหมด1796400
เรามี 200 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ