สมาชิกHome ข่าว-ประชาสัมพันธ์ทั่วไป รับสมัครครูสอนศาสนาอิสลาม


รับสมัครครูสอนศาสนาอิสลาม

AddThis Social Bookmark Button

ด้วยโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และสรรหาเป็นพนักงานราชการ โดยวิธีสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รับสมัครระหว่างวันที่ 27  กรกฎาคม  2558  ถึงวันที่  1  สิงหาคม  2558   เวลา  08.30- 16.30  น
ณ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(1) มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา หรือ อิสลามศึกษา

(2) มีวุฒิการศึกษาทางศาสนาอิสลาม ไม่ต่ำกว่าอิสลามศึกษาตอนกลาง หรือ มุตะวัซซิเฎาะฮ (ระดับ7)

(3) ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

หมายเหตุ สำหรับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ “ไม่สามารถใช้ในการสมัครได้”

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2015 เวลา 15:20 น.)

 
ผู้บริหาร

สิรวุฒิ  ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้382
mod_vvisit_counterเมื่อวาน286
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2385
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2488
mod_vvisit_counterเดือนนี้6733
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20140
mod_vvisit_counterทั้งหมด1685805
เรามี 49 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ